Wij hebben nieuwe contactgegevens

Meer informatie vind je op onze contactpagina

  • Veilig betalen
  • Snelle levering
  • Advies op maat
Home > Veiligheid! Voorschriften voor gebruik van magneten

Veiligheid! Voorschriften voor gebruik van magneten

In dit artikel geven we waarschuwingen en tips voor het veilige gebruik van neodymium magneten. Deze voorschiften zijn bedoelt om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten.

Kneuzingen

Grote magneten beschikken over een zeer sterke aantrekkingskracht. Bij onvoorzichtig hanteren raakt een vinger of uw huid snel tussen twee magneten geklemd. Dat kan mogelijk leiden tot kneuzingen en bloeduitstortingen. Erg grote magneten kunnen door hun kracht zelfs botbreuken veroorzaken! Draag bij het hanteren van grotere magneten dikke beschermende handschoenen.

Gevaar voor kinderen

Magneten zijn geen speelgoed, houd ze daarom buiten bereik van jonge kinderen. Vanwege inslikgevaar zijn neodymium magneten absoluut ongeschikt als speelgoed voor kinderen jonger dan 9 jaar. Het gevaar bestaat dat kinderen kleine magneten in het stopcontact steken. magneten zijn van metaal en geleiden elektrische stroom. Wanneer meerdere kleine magneten ingeslikt worden, kunnen deze in de darmen blijven steken en levensgevaarlijke complicaties veroorzaken.

Pacemakers

Let op! Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren beïnvloeden. Een pacemaker kan in de teststant worden geschakeld en een gevoel van onwelzijn veroorzaken. Een defibrillator werkt eventueel niet meer. Houd als drager van een pacemaker minimaal 1 meter afstand van een magneet. Waarschuw dragers van dergelijke apparaten!

Splintergevaar

Neodymium magneten kunnen breken, aangezien ze broos zijn. Wanneer de magneten ongecontroleerd tegen elkaar botsen kunnen ze versplinteren. Bij het hanteren van grote magneten moet u daarom handschoenen en een veiligheidsbril dragen. Scherpe splinters kunnen in het rond vliegen en uw ogen verwonden. Bewerk magneten nooit met boren, afdraaien, slijpen of zagen. De magneten breken en het boorsel dat hierdoor ontstaat is zeer licht ontvlambaar.

Ontvlambaarheid

Neodymium magneten zijn niet geschikt om mechanisch te bewerken, bijv. boren of doormidden zagen. Bij bewerking van magneten breken deze gegarandeerd en het boorsel dat daarbij vrijkomt is zeer licht ontvlambaar. Zie daarom af van het bewerken van magneten, tenzij u geschikt gereedschap (diamantwerktuigen) en voldoende koelwater hebt. Bij 80ºC neemt de magnetisering van neodymium magneten snel af! Houd magneten dan ook weg bij open vuur en hitte.

Nikkelallergie

De meeste neodymium magneten hebben een nikkel coating, maar ook diegene zonder nikkel coating kunnen nikkel bevatten. Sommige mensen reageren allergisch op nikkel. Vermijd daarom langdurig contact met magneten die voorzien zijn van een nikkellaag. Als u al een nikkelallergie heeft: vermijd elk contact met deze magneten.

Luchtpost

Er gelden zeer strenge regels bij verzending d.m.v. luchtpost. Magnetische staling kan de navigatieapparatuur van vliegtuigen beïnvloeden. Verstuur magneten uitsluitend in een verpakking waar het magnetisch veld voldoende afgeschermd is. Neem de desbetreffende voorschriften in acht. Bij twijfel raden wij u af per luchtpost te verzenden. 

Verzending per post

Magneten moeten zeer goed verpakt worden voor verzending. Magneetvelden van niet correct verpakte magneten kunnen storingen aan sorteerapparatuur veroorzaken of andere goederen waar ze mee in aanraking komen. Tips voor het verzenden:

  • Zorg dat de magneten zoveel mogelijk in het midden van de doos zijn verpakt. Gebruik rondom vulmateriaal zoals karton en piepschuim
  • Bij meerdere magneten; plaats de magneten zodaing in het pakket dat de magneetvelden elkaar opheffen.
  • Gebruik bij hele sterke magneten ijzeren platen om het magneetveld af te schermen.
  • Voor het verzenden per luchtpost gelden strengere regels; Neem de waarschuwing luchpost in acht.

Uitwerking op mensen

Magneetvelden van permanente magneten hebben naar de huidige stand van kennis geen meetbare positieve of negatieve uitwerking op de mens. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat een bedreiging van de gezondheid door het magneetveld van een permanente magneet onwaarschijnlijk is, maar dit kan niet volledig worden uitgesloten. Vermijd voor alle zekerheid een langdurig contact met de magneten. Berg grote magneten minstens een meter van uw lichaam verwijderd op.

Afsplinteren van de coating

Neodymium magneten kunnen breken. De magneten zijn voorzien van een coating bestaande uit nikkel-koper-nikkel, ter bescherming tegen corrosie. Deze coating kan door botsingen of door grote druk afschilferen of scheurtjes vertonen. Hierdoor worden de magneten gevoeliger voor omgevingsinvloeden zoals vochtigheid en kunnen ze oxideren. Bewaar grotere magneten, en zeker kogelvormige, gescheiden met een stuk karton. Vermijd in het algemeen botsingen tussen magneten en ook herhaalde mechanische belastingen.

Temperatuur

Neodymium magneten verliezen bij een temperatuur boven de 80ºC een deel van hun houdkracht. Gebruik deze magneten nooit op plaatsen waar ze aan grote hitte blootgesteld worden. Wanneer u lijm gebruikt mag u deze niet met hete lucht uitharden.

Mechanische bewerking

Neodymium magneten zijn broos, hittegevoelig en oxideren snel. Bij het boren of zagen van een magneet met ongeschikt gereedschap kan de magneet breken. Door de ontstane warmte kan de magneet worden gedemagnetiseerd. Vanwege de beschadigde coating zal de magneet oxideren en uiteen vallen. Ziet u van het mechanish bewerken van magneten af, indien u niet over de nodige machines en ervaring beschikt.

Terug naar overzicht
Wij hebben nieuwe contactgegevens

Meer informatie vind je op onze contactpagina

Weco Magneten BV Industrieweg 9 A 3286 BW Klaaswaal
0186 – 573080
info@wecomagneten.nl